CEDR - centrum dětí a rodičů

Staňte se naším fanouškem

Klub - ZAMĚŘENÍ NA VŠESTRANNÝ ROZVOJ DÍTĚTE

název klubu časy termín cena

PLATÍ SE JEDNOTLIVÉ LEKCE

MINIŠKOLIČKA

pro rodiče s dětmi od 1 roku
čtvrtek
9.00 - 9.45
od 3.1. do 13.6.19 55 Kč/lekci

ŠKOLIČKA S POHYBEM
A POHÁDKOU

pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
čtvrtek
10.00 - 11.30

od 3.1. do 13.6.19

85 Kč/lekci

HUDEBNÍ A VÝTVARNÁ
ŠKOLIČKA S POHÁDKOU

pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
pátek
9.00 - 10.00
10.15 - 11.15
od 4.1. do 14.6.19

70 Kč/lekci

MINIŠKOLIČKA (45 minut)

pro rodiče s dětmi od 1 roku

komplexní program zahrnující tyto činnosti (přizpůsobené věku a schopnostem dětí):

 • Přivítání se skřítkem Cedrýskem
 • Hudební a rytmická část
 • říkadla doprovázená jednoduchými pohyby
 • písničky s využitím Orffových nástrojů
  a hudebních pomůcek pro nejmenší
 • Pohybová část
 • jednoduché pohybové hry s využitím tématických a didaktických pomůcek pro nejmenší děti
 • překážková dráha s prvky molitanového rehabilitačního programu, cvičebními pomůckami
  a dětskou skluzavkou
 • Společné rozloučení s Cedrýskem

ŠKOLIČKA S POHYBEM A POHÁDKOU (90 minut)

pro rodiče s dětmi od 1,5 roku

komplexní program motivovaný pohádkovým tématem zahrnující tyto činnosti
(přizpůsobené věku a schopnostem dětí):

 • Přivítání se skřítkem Cedrýskem
 • Hudební část
 • říkadla, rytmické hry, písničky a zpívání, propojení hudebních a dramatických prvků, využívání hudebních pomůcek, Orffových nástrojů..
 • Pohybová část
 • pohybové hry s tématickými pomůckami, dráha
  s cvičebními pomůckami, s prvky molitanového rehabilitačního programu
 • Pohádka v divadelních kulisách a pohádkových kostýmech
 • Výtvarné tvoření – výtvarná činnost tématicky navazující na pohádku
 • Společné rozloučení s Cedrýskem

HUDEBNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA S POHÁDKOU
(60 minut)

pro rodiče s dětmi od 1,5 roku

komplexní program motivovaný pohádkovým tématem zahrnující tyto činnosti
(přizpůsobené věku a schopnostem dětí):

 • Přivítání se skřítkem Cedrýskem
 • Hudební část
 • říkadla, rytmické hry, písničky a zpívání, propojení hudebních a dramatických prvků, využívání hudebních pomůcek, Orffových nástrojů..
 • Pohybová část
 • pohybové hry s tématickými pomůckami, dráha
  s cvičebními pomůckami, s prvky molitanového rehabilitačního programu
 • Pohádka v divadelních kulisách a pohádkových kostýmech
 • Výtvarné tvoření – výtvarná činnost tématicky navazující na pohádku
 • Společné rozloučení s Cedrýskem

 

Kluby pro rodiče s dětmi VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÉ:

 • programy pro rodiče s dětmi, které propracovanou originální formou propojují hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovu přiměřenou věku dětí
 • programy mají jasnou pedagogickou koncepci, jsou vedeny kreativním způsobem a hravou formou
 • unikátnost těchto programů spočívá v jejich propracovanosti (tyto programy jsou prověřeny 15-letou zkušeností), v kombinaci jednotlivých prvků zaměřených na rozvoj dítěte, dále je významná specifikace jednotlivých programů dle věku dítěte (činnosti
  v rámci těchto programů jsou prováděny na základě znalosti jednotlivých vývojových stadií dítěte, jejich přirozených

Tyto poradenské programy jsou realizovány v rámci projektu CeDR=průvodce rodičovstvím.

Zpět na kluby pro rodiče s dětmi

Kde nás najdete

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ
1.ZŠ Západní 18
300 00 Plzeň - Bolevec

info@cedrplzen.cz
728 646 656 / 777 036 704

DOPORUČUJEME:

PODPORUJÍ NÁS:

Plzeňský kraj Sociální služby města Plzně MPSV Plzeň UMO 1 Pomáhající Plzeň