CEDR - centrum dětí a rodičů

Novinky

Přihlašování na kurzy od září 2017

Přihlašování bude zahájeno dne 5.6. 2017. Rozvrh kurzů na nové pololetí (září 2017 - leden 2018) zde.

Hra jako přirozená součást vývoje dítěte (seminář)

Nabídku her a činností, které podporují zdravý motorický a psychosociální vývoj dítěte získáte na semináři v úterý 23.5. 2017 , na kteém se lektorka Bc, Jana Holečková soustředí na děti od 3 do 6 let. Seminář je skvělou inspirací i zdrojem informací pro pochopení potřeb našich dětí.

LPT 2017 - obsazenost

Obsazené LPT: výtvarný I (10.7.-14.7.2017), atletický (21.8.-25.8.2017), LPT od 4 let (17.7.-21.7.2017), sportovně zaměřený II (28.8.-1.9. 2017). Na tyto tábory zapisujeme náhradníky.

Staňte se naším fanouškem


Kde nás najdete

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ
1.ZŠ Západní 18
300 00 Plzeň - Bolevec

info@cedrplzen.cz
728 646 656 / 777 036 704

DOPORUČUJEME: