CEDR - centrum dětí a rodičů

Staňte se naším fanouškem


Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.

DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME MOŽNOST PODÍLET SE
NA REALIZACI VŠECH PROGRAMŮ CeDRu.

Zapojení dobrovolníků do jednotlivých programů probíhá v souladu s jejich zájmy
a zároveň v souladu s potřebami organizace.
Co získáte?

  • zajímavou a různorodou práci v příjemném prostředí
  • nové zážitky a zkušenosti
  • možnost seberealizace a osobního rozvoje
  • zkušenost, jak sladit péči o dítě a práci
  • praxi, kterou můžete využít ve své práci
  • zajímavé nabídky pro vaši rodinu

Co očekáváme?

  • chuť pracovat bezplatně pro druhé
  • spolehlivost a vstřícnost
  • ochotu učit se nové věci

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM V CeDRu?

Na domluvené schůzce s koordinátorkou dobrovolníků zájemce vyplní dotazník pro dobrovolníka. Formou rozhovoru pak bude zájemce s koordinátorkou zjišťovat možnosti
a oblasti činnosti v rámci CeDRu. V případě vzájemné dohody je se zájemcem uzavřena dohoda o spolupráci v rámci dobrovolnické činnosti.

Koordinátorka dobrovolníků – Blanka Kroupová, tel.č. 728 646 656.


Kde nás najdete

CENTRUM DĚTÍ A RODIČŮ
1.ZŠ Západní 18
300 00 Plzeň - Bolevec

info@cedrplzen.cz
728 646 656 / 777 036 704

DOPORUČUJEME:

PODPORUJÍ NÁS:

Plzeňský kraj Sociální služby města Plzně MPSV Plzeň UMO 1 Pomáhající Plzeň