Centrum dětí a rodičů

Home ] Historie Bolevce ] Bolevecké divadlo ] Bolevecké slavnosti 2012 ] Minulé ročníky ]

Bolevecké slavnosti 2001

Program 2001

Bolevecké slavnosti
organizuje:
Centrum
 dětí a rodičů

 Aktualizováno: 09.05.2006

 

Bolevecké slavnosti 2001 zahájila úvodním projevem 26.května ve 14 hodin Renata Zunová. Přivítala hosty i návštěvníky Boleveckých slavností jménem občanského sdružení Centrum dětí a rodičů. Vyjádřila radost nad tím, že se organizátorkám z  podařilo oživit 80 let starou tradici hraní ochotnického divadla pod širým nebem, a že divadlo na Boleveckou náves vrací děti.

Mimo jiné srdečně přivítala pamětníky začátků ochotnické divadelní činnosti v Bolevci - pana Jana Sladkého, Emila Truxu a Antonína Hajšmana. Za Sdružení boleveckých rodáků akci podpořil p.Kabát, za Sdružení hasičů p. Čechura. Význam návratu divadla na Boleveckou náves ocenil i starosta ÚMO1 pan Petr Baumruk.


ing.P.Baumruk


p. Kabát

 


J. Sladký


E. Truxa


p. Čechura


A. Hajšman a R.Zunová

Přibližně 400 dětských i dospělých návštěvníků shlédlo ukázky z představení dětských divadelních souborů:

Divadílko Strašidílko - vedoucí A. Červená


ukázka ze Sněhurky

 

Kyvadlo - vedoucí p. Adamcová

 

divadlo Rolnička
vedoucí J. Kikinčuková


Kytice

Thalia - vedoucí Z. Princ

Sebranka - vedoucí R. a Z. Princ

 

 Divadelní představení oživil zpěvem a tancem folklórní soubor Mladinka:

Děti z Bolevce připravily pro návštěvníky jarmark svých vlastnoručně dělaných výrobků.  Na jarmarku si vyzdobily vlastní stánek: Centrum dětí a rodičů, 1.ZŠ, Bolevecká škola, 5. ZUŠ, 1. Zvláštní škola a  Středisko volného času mládeže.     Výtěžek z prodeje papírových, keramických a jiných výrobků využily děti buď pro svoji potřebu (na nákup materiálu, míče..) nebo ho věnovaly na společensky prospěšný účel - např. na podporu útulku pro psy, na kojenecký ústav.

Všichni návštěvníci i účinkující se  po krásně prožitém odpoledni loučili slovy -

nashledanou při druhém ročníku Boleveckých slavností.

 

Home ] Historie Bolevce ] Bolevecké divadlo ] Bolevecké slavnosti 2012 ] Minulé ročníky ]