Centrum dětí a rodičů

Home ] [ Historie Bolevce ] Bolevecké divadlo ] Bolevecké slavnosti 2014 ] Minulé ročníky ]

Historie Bolevce

Bolevecké slavnosti
organizuje:
Centrum
 dětí a rodičů

 Aktualizováno: 15.03.2012

 


Historické jádro obce Bolevec
 

Bolevec v historických datech

1382 - první zmínka o vsi Bolevec - 10 statků, původní název Voleves (od osobního jména Volimír)
1460 – Bolevec se stává majetkem Plzně
počátek založení bolevecké rybniční soustavy - unikátního pozdně gotického díla
před koncem 15. století 12 rybníků – chov ryb, později krajinářská a rekreační funkce, od r. 1981 rekreační koupání

 
18. století – 10 statků, 12 chalupníků, 4 podruzi
1891 – 116 domů, 1000 obyvatel
1893stavba školy na bolevecké návsi
70. léta 19. století – prudký rozvoj obce
1900 – 193 domů, rozvoj průmyslu (ložiska hlíny a kamenouhelné doly)
1913založení Sokola v Bolevci, založení Dělnické tělocvičné jednoty v Bolevci


Orchestr Sokola Bolevec, uprostřed (sedíc) zakladatel a dirigent Antonín Muller

1914-1923 – divadlo v přírodě „Na Zámečku“
1917 – výbuch v muniční továrně Škodových závodů
1931 – postaven Lidový dům v Bolevci
1931 – postavena moderní výstavná budova obecné školy, zvané Masarykova na nám. Masaryka – dnes nám. Odboje, škola přejmenována na Boleveckou


Stará škola na bolevecké návsi 1930 a nová škola při otevření

1942Bolevecnejvětší obec v Čechách – 5570 obyvatel - připojen k Plzni 
1977 – historické jádro pohlceno sídlištěm
1995historické jádro Bolevce – soubor dochovaných historických staveb – bylo pro své památkové a urbanistické kvality prohlášeno vesnickou památkovou zónou: historické jádro Bolevce tvoří ze tří stran uzavřená, na západ se rozšiřující náves, kterou lemuje řada menších a větších usedlostí a chalup vystavěných v průběhu posledních dvou století převážně v duchu lidového klasicismu
 

Při zpracování těchto údajů byly použity citace a fotodokumentace z knihy "Bolevec a okolí"

Home ] [ Historie Bolevce ] Bolevecké divadlo ] Bolevecké slavnosti 2014 ] Minulé ročníky ]