Centrum dětí a rodičů

Home ] Historie Bolevce ] [ Bolevecké divadlo ] Bolevecké slavnosti 2014 ] Minulé ročníky ]

Bolevecké divadlo

Bolevecké slavnosti
organizuje:
Centrum
 dětí a rodičů

 Aktualizováno: 15.03.2012


Historie divadla v Bolevci

1902 – vzniká Dělnický ochotnický soubor v Bolevci, tento soubor pracoval nepravidelně, proto divadelní činnost převzal tamburašský,  soubor Svornost, ale zlepšení divadelní činnosti nenastalo -  několik divadelních nadšenců přestoupilo do Občansko hospodářské besedy – první organizovaný spolek s divadelní činností v Bolevci
období po I. světové válce – rozvoj dělnického hnutí, tzv. Sekce sociálně demokratické mládeže, jejíž členové se snažili o vytvoření aktivní kulturní činnosti, byl založen recitační a pěvecký soubor, konaly se jednoaktová představení,  divadelní představení pro mládež
25. dubna 1920 – vzniká Dělnický ochotnický spolek v Bolevci

Dělnický ochotnický spolek

Členové výboru:
předseda – Josef Hajšman,   jednatel – Rudolf Fára,
pokladník – Jaroslav Vácha,   režisér – Karel Karlíček


p. Fára
zakládající člen
D.O.S. Bolevec


p. Šlauf
zakládající člen
D.O.S. Bolevec


p. Sladký
dlouholetý člen  
D.O.S. Bolevec


p. Liška
vedoucí 
pěveckého souboru

nositelé zlatého Tylova odznaku

první stánek divadla – hostinec u Kabátů

první aktivity – r. 1920 Mikulášská, Silvestrovská zábava s jednoaktovou hrou a zpěvním programem, divadelní představení v přírodě, na Bolevecké návsi např. hry Staříček Holuša, Lešetínský kovář, U božích muk, dále se hrálo v malém Bolevci u Božích muk

začátek vlastní divadelní činnosti r. 1921 – veselohra Ferdinand spí

1927 – významný mezník pro divadelní činnost – zavedení elektrického osvětlení


"U Božích muk", Bolevecká náves kolem r. 1930, režie: J. Rais
hráli: J. Koča, A. Ochová, M. Kondr, J. Liška, J. Kvarda, A. Kvardová, B. Fárová, R. Fára, J. Balín


"Hastrman" - Bolevec 1935 
režie: L. Volín
hráli: K. Koubek, J. Rais,L. Zýbek, V. Mašek, J. Sladký, J. Benešová, K. Larvová, M. Pivoňková a další

1931 – rozmach dělnického hnutí v Bolevci – rozhodnutí postavit vlastní Lidový dům, iniciátorem připomínek, které se týkaly vybudování moderního jeviště byl p. Josef Rais – zakládající člen spolku, nejvýznamnější režisér a dramaturg souboru, na kterého dodnes s láskou všichni vzpomínají

Změny názvu spolku:
25.4. 1920 – 29.1. 1948„Dělnický ochotnický spolek“ v Bolevci
29.1. 1948   - 25.4.1951Divadelní ochotnický spolek“ v Plzni-Bolevci
25.4.1951 – 6.2.1968Divadelní soubor O.B. v Plzni-Bolevci
6.2. 1968 – 1976 Divadelní soubor Josefa Raise při O.B. v Plzni-Bolevci

 vedle divadelního souboru působily v Bolevci také odbory:

pěvecký – od 1.1.1937 do konce r. 1952 – vedoucím byl p. Josef Liška
loutkářský – od 25.3.1947 do konce r. 1952 – vedoucím byl p. Josef Rais a p. Josef Brožík

1939 – tíživá společenská situace přivedla spolek k jednání s Dramatickým odborem Sokola a nastudování společných her

25.12. 1939 – Strakonický dudák provedený v Lidovém domě
9.3. 1940 – Noc na Karlštejně sehraná na Sokolovně
velikonoce 1940 – Pražské švadlenky v Lidovém domě

za okupace byla činnost Dramatického odboru Sokola zastavena

1941 – opět samostatná činnost Dělnického ochotnického spolku, nastudování Euripidovy „Medey“ jako soutěžní představení, vítězství v celostátní soutěži ochotnických divadel, vysoké hodnocení kritiky

1943 – Stříbrný vítr

1943-1945     - činnost divadla přerušena z důvodu přeměny Lidového domu na kasárna

po r. 1945 – Maryša – za spolupráce a účasti p. J. Průchy – člena ND,   Když mramor oživne – československá premiera


"Slovanské nebe", Bolevec 1949
režie: Josef Rais
hráli: J. Voříšek, M. Jedličková, J. Šik, M. Sladká, J. Folk, L. Kučera, I. Kopecká, A. Vacková

1960 – 500 let obce Bolevec a 40leté výročí Divadelního souboru OB v Plzni-Bolevci

představení Jiráskova Otce, na hřišti Sokola – Staročeské dožinky

1967 úmrtí p. Josefa Raise zakládajícícho a zasloužilého člena, nositele zlatého odznaku  J.K. Tyla, dlouholetého režiséra, učitele a vychovatele mladých, na jeho počest se soubor přejmenoval na Divadelní soubor Josefa Raise

1968 – soubor je s úspěchem zván na pohostinská vystoupení mimo město 

1970 - oslava 50letého trvání souboru, který čítal 38 aktivních členů a 27 členek

1976 – bourá se Lidový dům v Bolevci   bez možnosti náhradní scény

1976 poslední představení v Lidovém domě – Podskalák od K. Hašlera, soubor se spojuje se souborem ochotnickým při OB na Košutce

končí 56 let trvající divadelní činnost Divadelního souboru Josefa Raise při OB v Plzni- Bolevci, za tuto dobu bylo uvedeno přibližně 150 her

po bále v Lidovém domě byly rekvizity, kronika, tiskoviny, kostýmy rozkradeny, Lidový dům byl vyrabován

11.12. 1976 – společné představení s divadelními ochotníky z Košutky- Lucerna

spojené soubory nesou název Divadelní amatérský soubor Lucerna


"Lucerna", Bolevec, Košutka 1976
režie: Jan Sladký
hráli: S. Kondr, J. Sladký, S. Horáček, A. Tříska, B. Horáček, P. Černý, B. Sokolová a další

později přechází větší část členů k Divadelnímu souboru na Bílé hoře, v roce 1989 však i činnost na Bílé hoře končí

poslední skalní členové zakládají s mladými nadšenci nový soubor pod názvem Divadelní amaterský soubor Jezírko

 Celkový přehled činnosti od 25.4.1920 do r.1976 konaných v Bolevci
217 premiérových a
81 opakovaných představení
4 společná představení s dram. odb. Sokola
1 jednoaktové představení
3 pestré večery
91 loutkových představení
30 premiérových vystoupení pěveckého sboru
1 ochotnický ples
2 taneční zábavy
1 hudební koncert
1 mikulášská zábava
1 silvestrovská zábava
4 utkání v kopané, jako kostýmovaná divadelní XI
Celkem 437 akcí

Celkový počet členů v průběhu činnosti: 203 mužů, 136 žen

Nositelé zlatých odznaků J:K:Tyla: Josef Rais, Miloslav Pašek, Jaroslav Sladký, Bohumil Kučera, Stanislav Kondr, Josef Liška, Bedřich Horáček, Miloslava Pašková

Autorky těchto www. stránek děkují za laskavou spolupráci a zapůjčení cenných materiálů panu Janu Sladkému a panu Miloslavu Paškovi

Home ] Historie Bolevce ] [ Bolevecké divadlo ] Bolevecké slavnosti 2014 ] Minulé ročníky ]